REFERENČNÍ MATERIÁLY PEVNÉ PALIVO A POPEL

Sada je určena pro zkoušení základních chemických a technologických vlastností pevných paliv. Referenční materiály SF a SFA vznikly v souladu s ISO Guide 34 a 35. Jsou určeny pro kontrolu a validaci metod pro měření spalného tepla, elementární analýzy pro prvky C, N, H, S a stanovení obsahu těkavých látek a popela. Všechny členy sady jsou dodávány v 50 g balení.