I. REFERENČNÍ MATERIÁLY, CERTIFIKOVANÉ Českým metrologickým institutem

C, S, N v ocelích a litinách

OCELI s certifikovanými obsahy C, S, resp. N – balení 250 g

Sada nízkolegovaných ocelí CRM CZ 2003 A – 8 A, CRM CZ 2025 A, 2026 A

CERTIFIKOVANÉ HODNOTY A JEJICH NEJISTOTY (vyjádřeny v % hm.)

 

Platnost certifikátu do 1.6.2022

CRM CZ 2025 A – čisté železo * (balení 200 g)
CRM CZ 2026 A – automatová ocel

LITINY s certifikovanými obsahy C, S – balení 100 g

CRM CZ 2015 A – 2024 A

CERTIFIKOVANÉ HODNOTY A JEJICH NEJISTOTY (vyjádřeny v % hm.)


Platnost certifikátu do 1.6.2022

CRM SPL CZ 2015B-2024B (certifikovány přes společnost Brammer Standard)

CRM CZ 02033 – certifikované LITINY pro spektrometrickou analýzu o 40 mm, h = 18

Určeny jsou ke kalibraci, validaci a oveření matriční přiměřenosti v analýze litin spektrometrií z plochy pevného vzorku: atomová emisní spektrometrie s buzením jiskrou, doutnavým výbojem a laserem, a rentgenfluorescenční spektrometrie.

Osm CRM 1–8 představuje nejbežnejší typy nelegovaných a nízkolegovaných litin, postupně: nelegovanou tvárnou, Ni-Cu legovanou tvárnou, vermikulární litinu, surové železo, temperovanou litinu, Mn-Cr-V a Ni-Mo legované litiny a bežnou šedou litinu.

Dodávány jsou jako sada nebo jednotlivé disky 40 mm v průměru a približně 18 mm vysoké, s certifikovanými vrstvami 6 mm vysokými po obou stranách. Disky jsou značeny kódem příslušného CRM a hranicemi certifikovaných vrstev. Po dosažení těchto hranic z obou stran se zbytek, který může obsahovat drobnejší vady struktury, musí vyřadit.

CERTIFIKOVANÉ HODNOTY A JEJICH NEJISTOTY (vyjádřeny v % hm.)

Další necertifikované hodnoty jsou 0.010% As v 4B, 0.008% As v 6B, 0.013% Zr v 1C.


Další necertifikované hodnoty jsou 0.007% As v 3C, 0.018% As v 3D, 0.012% As v 4D, 0.006% As v 8C,0.007% Te v 1F,
0.006% Te v 2E, 0.004% Te v 2G, 0.005% Te v 3C, 0.010% Te v 5C, 0.006% Te v 7C, 0.007% Zr v 1E 0.008% Zr v 1F,

CRM CZ 20034 – certifikované LITINY pro spektrometrickou analýzu, sada 11-17

o 40 mm, h = 18 mm (platnost certifikátu do roku 2029)

 

Další necertifikované hodnoty jsou: Nb: 0.007% v 11A, 0.008% v 12A, 0.01% v 14B, 0.006% v 16A, 0.03% v 16B, Te: 0.005% v 11A, 0.01% v 11B, 0.006% v 16A, 16B a 0.007% v 16C
Platnost certifikátu do 19. 1. 2027